Ενα σχέδιο που σας προσφέρει οικονομικό στήριγμα για να αντιμετωπίσετε τις δυσάρεστες συνέπειες ενός ατυχήματος.

 

Το Σχέδιο αυτό έχει διάρκεια ενός χρόνου, μπορείτε να το ανανεώσετε στη λήξη του και σας καλύπτει για απώλεια ζωής από ατύχημα ή/και μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα καθώς και για οποιαδήποτε από τα παρακάτω ωφελήματα επιλέξετε:

  • Προσωρινή Ανικανότητα
  • Παραμονή σε νοσοκομείο ή κλινική λόγω ατυχήματος ή και ασθένειας
  • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα

 

Το Σχέδιο αυτό μπορεί να προσφερθεί και σε ομαδική βάση με τα ίδια ωφελήματα.

Ωφελήματα

 

Ετήσιο Ασφάλιστρο *

 

Ασφαλισμένο ποσό

Κατηγορίες Επαγγελμάτων **Κατ.1

Κατ.2

Κατ.3

Κατ.4

Απώλεια Ζωής από ατύχημα

1000

0,80

1,20

1,50

1,80

Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα από ατύχημα

1000

0,60

0,80

1,10

1,40

Προσωρινή Ολική Ανικανότητα

(Εβδομαδιαίο Επίδομα)

 

10

 

2,10

 

4,50

 

6,50

 

10,10

Ιατροφαρμακευτικά έξοδα (για κάθε ατύχημα)

427

854

1.709

3.417

9,40

12,30

15,38

17,60

11,79

15,38

19,31

22,21

15,21

19,82

24,77

28,36

18,97

24,60

30,75

35,37

 

Παραμονή σε Νοσοκομείο ή Κλινική (μέχρι 90 μέρες)

Ποσό ωφελήματος

Ετήσιο Ασφάλιστρο *

 

Λόγω Ατυχήματος

43 για κάθε νύκτα

 

85 για κάθε νύκτα

15,38

 

30,75

17,09

 

34,17

22,21

 

44,42

29,05

 

58,09

Λόγω Ατυχήματος ή Ασθένειας

43 για κάθε νύκτα

 

85 για κάθε νύκτα

48,70

 

97,39

54,68

 

109,35

63,22

 

126,44

72,62

 

145,23

 

* Το ετήσιο ασφάλιστρο καθορίζεται ανάλογα με το ύψος του ωφελήματος και την κατηγορία επαγγέλματός σας.  Αν, για παράδειγμα, το επάγγελμά σας ανήκει στην κατηγορία 1 τότε για να έχετε κάλυψη για απώλεια ζωής αξίας €10.000 θα πρέπει να πληρώνετε ετήσιο ασφάλιστρο €8.

** Οι κατηγορίες επαγγελμάτων χωρίζονται σε 4 κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας (στην κατηγορία 1 ανήκουν τα επαγγέλματα με το μικρότερο κίνδυνο και στην κατηγορία 4 τα επαγγέλματα με τον μεγαλύτερο κίνδυνο).

 

 

Έντυπο Δήλωσης 

Έντυπο Απαίτησης

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο Personal Accident