Κενή θέση Διευθυντή Υποκαταστήματος  για την Επαρχία Πάφου

Κενή θέση Διευθυντή Υποκαταστήματος  για την Επαρχία Πάφου


Η Universal Life ζητά να προσλάβει στέλεχος για την πλήρωση κενής  θέσης Διευθυντή Υποκαταστήματος για την επαρχία Πάφου.

Κύρια καθήκοντα θέσης

Απαιτούμενα προσόντα

Επιπρόσθετα προσόντα

Απολαβές και ωφελήματα

Προσφέρεται πλήρες πακέτο ωφελημάτων και απολαβών το οποίο στηρίζεται στον υφιστάμενο κύκλο εργασιών του υποκαταστήματος που θα είναι υπό την ευθύνη του διευθυντή και στην προοπτική ανάπτυξης του και περιλαμβάνει συμμετοχή στα ταμεία Αφυπηρέτησης και Υγείας καθώς και Ασφαλιστική Κάλυψη Ζωής.  

Αναλυτική ενημέρωση θα δοθεί κατά τη διάρκεια προσωπικής συνέντευξης.


Υποβολή αιτήσεων:
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα μέχρι την 29η Σεπτεμβρίου στην πιο κάτω διεύθυνση:
Διευθυντή Πωλήσεων
Universal Life Insurance Co Ltd
Τ.Θ 21270
1505 Λευκωσία

Επίσης μπορεί να σταλεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: k.savvides@unilife.com.cy  

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτου εμπιστευτικού χειρισμού. Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 22882172.