Τριπλή Προστασία σε ένα πακέτο

 

Το LifeProtector σας προσφέρει τρεις σημαντικές καλύψεις για προστασία της οικογένειας σας με γρήγορες και απλές διαδικασίες:

  • ασφαλιστική κάλυψη για απώλεια ζωής
  • επιπρόσθετη κάλυψη για απώλεια ζωής από ατύχημα
  • κάλυψη για μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα λόγω ατυχήματος

 

Το LifeProtector

  • σας παρέχει φοροαπαλλαγή των ασφαλίστρων σας
  • έχει καθορισμένη διάρκεια 15 χρόνια
  • παρέχει καθορισμένο ύψος ασφαλιστικής κάλυψης (€50.000 ή €100.000), με σταθερά ασφάλιστρα μέχρι και τη λήξη του σχεδίου
  • είναι το μόνο ασφαλιστικό σχέδιο ζωής που προσφέρει κάλυψη για μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα.

Πίνακας ασφαλίστρων

 

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο Lifeprotector