1. Ανδριανός Κόντο 

(Ανδριανός Κόντο Εταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης και Μεσαζόντων Λτδ) Υποκατάστημα Λεμεσού

 • Είναι στην ασφαλιστική βιομηχανία από το 1997
 • 17 φορές Κορυφαίος Ασφαλιστής
 • 4 φορές Κορυφαίος Ασφαλιστής στον Κλάδο Ομαδικών
 • 13 φορές κάτοχος του Ι.Q.A της LIMRA
 • 2 χρόνια μέλος του Million Dollar Round Table

2. Σταύρος Πόρακος

(P.S. Insurance Agents, Sub-Agents & Consultants Ltd) Υποκατάστημα Λεμεσού

 • Είναι στην ασφαλιστική βιομηχανία από το 1998
 • 17 φορές Κορυφαίος Ασφαλιστής
 • 5 φορές Κορυφαίος Ασφαλιστής στον Κλάδο Ομαδικών
 • 14 φορές κάτοχος του I.Q.A. της LIMRA 
 • 10 χρόνια μέλος του Million Dollar Round Table
 • Κάτοχος του LUTC Fellow,  C.F.A.

3. Μαρία Α. Κωνσταντίνου

Υποκατάστημα Λεμεσού

 •  Στην ασφαλιστική βιομηχανία από το 1999
 • 2 φορά Κορυφαία Ασφαλίστρια
 • 13 φορές κάτοχος του I.Q.A της LIMRA
 • Απόφοιτος του City University Λονδίνου στον Κλάδο BSc in Computer Programming

4. Νίκος Πουργούρης

Υποκατάστημα Λεμεσού

 •  Στην ασφαλιστική βιομηχανία από το 2009
 • 2 φορές Κορυφαίος Ασφαλιστής
 • Απόφοιτος του ΤΕΙ Καλαμάτας στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας. 
 • Απόφοιτος του Πανεμιστημίου Λευκωσίας- Μεταπτυχιακό Business Administration Management

5. Γιώργος Ζένιος

(George Zenios Insurance Agency and Sub-Agency Co. Ltd)

 Υποκατάστημα Λεμεσού

 • Στην ασφαλιστική βιομηχανία από το 1997
 • 18 φορές Κορυφαίος Ασφαλιστής
 • 2 φορά Κορυφαίος Ασφαλιστής στον Κλάδο Ομαδικών
 • 11 φορές κάτοχος του I.Q.A.
 • Κάτοχος του LUTC Fellow, CFA

6. Φωτούλλα Μουζούρη

 Υποκατάστημα Στροβόλου

 • Στην ασφαλιστική βιομηχανία από το 1993
 • 18 φορές Κορυφαία Ασφαλίστρια
 • 3 φορές Κορυφαία Ασφαλίστρια Κλάδου Ομαδικών
 • 13 φορές κάτοχος του I.Q.A.
 • Κάτοχος του CFA

7. Στέλλα Κατσάρη

(All - Line Insurance Agency & Sub-Agents Ltd)

Υποκατάστημα Αγίων Ομολογητών

8. Αντρη Πύργου

Υποκατάστημα Πάφου 

 • Στην ασφαλιστική βιομηχανία από το 1994
 • 22 φορές Κορυφαία Ασφαλίστρια
 • 18 φορές κάτοχος του I.Q.A.
 • 6 χρόνια μέλος του Million Dollar Round Table
 • Κάτοχος του LUTC FellowCFA

9. Γιώργος Χατζηλοϊζου

 Υποκατάστημα Αγίου Αντωνίου

 • Στην ασφαλιστική βιομηχανία από το 1996
 • 11 φορές Κορυφαίος Ασφαλιστής
 • 1 φορά κάτοχος του I.Q.A. της LIMRA.

10. Μιχάλης Γεωργίου 

Υποκατάστημα Στροβόλου

 • Στην ασφαλιστική βιομηχανία από το 1994
 • 18 φορές Κορυφαίος Ασφαλιστής
 • 17 φορές κάτοχος του I.Q.A.
 •  Κάτοχος του LUTC Fellow,  CFA
 • Απόφοιτος του Frederick Polytechnic στον κλάδο Electrical Engineering

11. Δημήτρης Χειλάς

 

 Υποκατάστημα Αγ. Αντωνίου

 

§         Στην ασφαλιστική βιομηχανία από το 1991

§         15 φορές Κορυφαίος Ασφαλιστής

§         1 φορά Κορυφαίος Ασφαλιστής Κλάδου Ομαδικών

§         Κάτοχος του LUTC Fellow 

12. Γιάννος Γιωρκάτζης

 

 Υποκατάστημα Αγ. Αντωνίου

 

 • Στην ασφαλιστική βιομηχανία από το 1987
 • 21 φορές Κορυφαίος Ασφαλιστής
 • 4 φορές Κορυφαίος Ασφαλιστής στον Κλάδο Ομαδικών
 • 19 φορές κάτοχος του I.Q.A. της LIMRA
 • 1 χρόνο μέλος του Million Dollar Round Table
 • Κάτοχος του LUTC Fellow,  CFA

13. Νίκος Αζίνας 

 Υποκατάστημα Πάφου

 • Στην ασφαλιστική βιομηχανία από το 1986
 • 26 φορές Κορυφαίος Ασφαλιστής
 • 21 φορές κάτοχος του I.Q.A.
 • 2 χρόνια μέλος του Million Dollar Round Table
 • Κάτοχος του LUTC Fellow