Ρίτσα Σαββίδου  
(R.M.S. Insurance Agency Ltd)

 Υποκατάστημα Βούλγαρη 

 • Στην ασφαλιστική βιομηχανία από το 1982
 • 30 φορές Κορυφαία Ασφαλίστρια
 • 12 φορές Κορυφαία Ασφαλίστρια στον Κλάδο Ομαδικών
 • 30 φορές κάτοχος του I.Q.A.
 • 5 χρόνια μέλος του Million Dollar Round Table
 • 1 χρόνο μέλος του Court of the Table
 • Κάτοχος του C.F.A.

Μαρία Λιόλη 

(G.M.L. Insurance Agent Ltd)

Υποκατάστημα Βούλγαρη

 • Στην ασφαλιστική βιομηχανία από το 1982
 • 32 φορές Κορυφαία Ασφαλίστρια
 • 1 φορά Κορυφαία Ασφαλίστρια στον Κλάδο Ομαδικών
 • 29 φορές κάτοχος του I.Q.A.
 • 9 χρόνια μέλος του Million Dollar Round Table
 • 1 χρόνο μέλος του Court of the Table
 • Κάτοχος του LUTC Fellow,  CFA