46η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Universal Life

Σταθερή πορεία σε ένα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον το 2015

 Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016, η 46η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Universal Life στα Κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία.

Σε ομιλία του ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ανδρέας Γεωργίου, αναφέρθηκε στις θετικές ενδείξεις ανάκαμψης της Κυπριακής οικονομίας κατά το 2015, που αντικατοπτρίστηκαν από την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, τη μείωση της ανεργίας και την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου από τους οίκους αξιολόγησης. Παρ όλες τις θετικές εξελίξεις και τον τερματισμό του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής όπως επισήμανε, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις για την Κυπριακή οικονομία συνεπεία της επιδείνωσης του εξωτερικού περιβάλλοντος και επιβάλλεται η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητάς της. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην απόφαση της Μεγάλης Βρετανίας για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επισήμανε την ανάγκη η Κυπριακή οικονομία να διαχειριστεί τις νέες προκλήσεις από τις επιπτώσεις αυτής της εξόδου λόγω της μεγάλης εξάρτησης οικονομίας μας από τη Βρετανική.  Ιδιαίτερα αναφορά έκανε επίσης για την επιτακτική ανάγκη μείωσης των δανειστικών επιτοκίων και ρύθμισης του υψηλού επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων έτσι ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της οικονομίας.

Ο κύριος Γεωργίου δήλωσε στη συνέχεια ότι παρά τα πλήγματα από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, ο ασφαλιστικός τομέας επέδειξε αντοχές και αντιστάσεις και το 2015 παρουσίασε ανάκαμψη με τα συνολικά ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής να παρουσιάζουν μικρή αύξηση σε σχέση με το 2014. Παρατηρήθηκε επίσης μείωση των εξαγορών ασφαλιστηρίων συμβολαίων ως αποτέλεσμα της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος αλλά και της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

 


Για την πορεία της Universal Life ο κ. Γεωργίου σημείωσε ότι παρά το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον κατάφερε να διατηρήσει τα μερίδια αγοράς της στον Κλάδο Ζωής  και να εδραιώσει την πρωτοπορία της στον κλάδο Υγείας. Τα συνολικά ασφάλιστρα της Εταιρείας στον κλάδο Ζωής ανήλθαν το 2015 σε €45,0 εκατομμύρια ενώ τα ετησιοποιημένα ασφάλιστρα από νέες εργασίες σε €6,0 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 3,4%. Επίσης παρατηρήθηκε μείωση των εξαγορών ασφαλιστικών συμβολαίων κατά 12,1% σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο.  Όσον αφορά τον κλάδο Ατυχημάτων και Υγείας τα συνολικά ασφάλιστρα ανήλθαν σε €31,4 εκ. διατηρώντας την μεγάλη διαφορά που την χωρίζει από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές.

Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας ο κ. Γεωργίου σημείωσε ότι η Universal Life συνέχισε την κερδοφόρα πορεία των τελευταίων ετών και κατέγραψε για το 2015 κέρδη μετά τη φορολογία συνολικά ύψους €2,1 εκ.

Κλείνοντας, ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασε θερμές του ευχαριστίες προς τους πελάτες και τους μετόχους της Εταιρείας για την στήριξη και εμπιστοσύνη τους, προς το ανθρώπινο δυναμικό και τα στελέχη του Ομίλου για την άοκνη προσπάθεια, τον επαγγελματισμό και την συνετή διαχείριση, καθώς επίσης και στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άψογη συνεργασία.