Που και πώς μπορώ να πληρώνω τα ασφάλιστρά μου;

Η πληρωμή των ασφαλίστρων μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα της Universal Life, ή απευθείας στα Κεντρικά μας Γραφεία, πάντοτε έναντι επίσημης απόδειξης.

Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται είτε σε μετρητά είτε με σχετική τραπεζική εντολή μέσω οποιουδήποτε πιστωτικού οργανισμού (εμπορική τράπεζα ή συνεργατικό ίδρυμα). Αν η καταβολή του ασφαλίστρου γίνεται κάθε μήνα ή τρίμηνο τότε ο μόνος αποδεκτός τρόπος πληρωμής είναι με τραπεζική εντολή.

Μπορώ να αλλάξω τη μέθοδο πληρωμής ασφαλίστρων;

Ναι, με γραπτή αίτηση και κατόπιν έγκρισής της από την Εταιρεία.

Με ποιά συχνότητα μπορώ να πληρώνω τα ασφάλιστρα μου;

Η Universal Life διαθέτει σχέδια τόσο περιοδικού όσο και εφάπαξ ασφαλίστρου. Στα σχέδια περιοδικού ασφαλίστρου το ασφάλιστρο μπορεί να καταβληθεί:

- Ετήσια
- Εξαμηνιαία
- Τριμηνιαία 
- Μηνιαία

Στα σχέδια εφάπαξ ασφαλίστρου (π.χ. UniBond), το ασφάλιστρο θα πρέπει να καταβληθεί εξ ολοκλήρου κατά την έκδοση του συμβολαίου.

Μπορώ να καθυστερήσω την πληρωμή των ασφαλίστρων μου σε περίπτωση που αντιμετωπίσω πιθανό οικονομικό πρόβλημα; Αν ναι, για πόσο διάστημα;

Το ασφάλιστρο είναι πληρωτέο κατά την ημερομηνία οφειλής ανεξάρτητα της συχνότητας: μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια. Παραχωρείται όμως περίοδος χάριτος 30 ημερών για την εξόφληση του και όλα τα ωφελήματα κατά την περίοδο αυτή διατηρούνται σε πλήρη ισχύ. Σε περίπτωση που κατά την περίοδο χάριτος επέλθει ο κίνδυνος για τον οποίο κάποιος είναι ασφαλισμένος, τότε η Εταιρεία θα καταβάλει το ωφέλημα όπως προνοείται από το ασφαλιστήριο αφού αφαιρεθεί το οφειλόμενο ασφάλιστρο.

Ποιες θα είναι οι συνέπειες για το συμβόλαιό μου αν διακόψω την πληρωμή των ασφαλίστρων;

Αν τα ασφάλιστρα δεν καταβληθούν μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία οφειλής τους τότε:

α) Αν το ασφαλιστήριο δεν έχει αποκτήσει ακόμα αξία εξαγοράς, τερματίζεται και δεν έχει καμιά περαιτέρω ισχύ.

β) Αν το ασφαλιστήριο έχει αποκτήσει αξία εξαγοράς τότε ενεργοποιείται ο όρος του ασφαλιστηρίου «Αυτόματο Δανειστικό Ασφάλιστρο» και το συμβόλαιο μετατρέπεται σε «Ελεύθερο Περαιτέρω Καταβολής» ανάλογα με το είδος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Τι εννοούμε όταν λέμε ότι το Συμβόλαιο μετατράπηκε σε «Ελεύθερο Περαιτέρω Καταβολής» ;

Όταν το σχέδιο σας είναι επενδυτικού τύπου και έχει αποκτήσει αξία εξαγοράς, τότε εάν και εφόσον διακόψετε την πληρωμή ασφαλίστρων, ενεργοποιείται ο όρος του Αυτόματου Δανειστικού Ασφαλίστρου (εκτός για το Unimaster Plus και Savings Plan)για μέχρι 12 μηνών ασφάλιστρα και μετέπειτα μετατρέπεται σε "Ελεύθερο Περαιτέρω Καταβολής" μετά από γραπτή αίτηση.

Αυτό σημαίνει ότι:

- η βασική κάλυψη για απώλεια ζωής περιορίζεται στην εκάστοτε αξία των μονάδων αφού πρώτα ο αριθμός των μονάδων που ήταν πιστωμένες στο ασφαλιστήριο μειωθεί για να εξοφληθεί η οφειλή που μπορεί να δημιουργήθηκε λόγω ενεργοποίησης του Αυτόματου Δανειστικού Ασφαλίστρου.
- όλες οι συμπληρωματικές καλύψεις που πιθανόν να έχετε στο συμβόλαιό σας ακυρώνονται.

Σε περίπτωση που το σχέδιο είναι αποταμιευτικού τύπου και νοουμένου ότι έχουν συμπληρωθεί δύο χρόνια ζωής του, με όλα τα ασφάλιστρα πληρωμένα, ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να μετατρέψει αυτό, μετά από γραπτή αίτησή του, σε Ελεύθερο Περαιτέρω Καταβολής. Στην περίπτωση αυτή η αξία αποπληρωμής του, θα ισούται με μειωμένο ασφαλισμένο ποσό συν τα μέχρι στιγμής πιστωθέντα Συνήθη Κέρδη. Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε επιβάρυνση στο συμβόλαιο λόγω δανείου ή ενεργοποίησής του Αυτόματου Δανειστικού Ασφαλίστρου, το οφειλόμενο ποσό και οι τόκοι αφαιρούνται από την αξία αποπληρωμής.

Πώς λειτουργεί ο αυτόματος δανεισμός;

Ο αυτόματος δανεισμός είναι μια δυνατότητα που σας προσφέρεται για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τυχόν δυσκολίες στην καταβολή των μελλοντικών σας ασφαλίστρων.

Αν, λοιπόν, δεν καταβάλετε κάποιο ασφάλιστρο έως και 30 ημέρες μετά από την ημερομηνία οφειλής, ενεργοποιείται το «Αυτόματο δανειστικό Ασφάλιστρο» σύμφωνα με το οποίο το οφειλόμενο ασφάλιστρο χρεώνεται ως έντοκο δάνειο στο ασφαλιστήριο, διατηρώντας έτσι τα ωφελήματα και τα επίπεδα καλύψεων. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση της διαδικασίας του αυτόματου δανεισμού είναι:

α) να έχει αποκτήσει το συμβόλαιο αξία εξαγοράς και
β) το ποσό της εξαγοράς να αρκεί για την εξόφληση του ασφαλίστρου.

Για επενδυτικού τύπου σχέδια ο Αυτόματος δανεισμός είναι δυνατός για 12 μήνες μόνο. Με την παρέλευση της περιόδου αυτής το συμβόλαιο μετατρέπεται σε Ελεύθερο Περαιτέρω Καταβολής.