Πως μπορώ να επαναφέρω το συμβόλαιό μου σε ισχύ και μέχρι πότε;

Το ασφαλιστήριο σας μπορεί να επαναφερθεί σε ισχύ μέσα σε τρία χρόνια από την ημερομηνία ακύρωσής του, αν αυτή ήταν αποτέλεσμα μη πληρωμής ασφαλίστρων, (όχι εξαγοράς) ή μετατροπής αυτού σε Ελεύθερο Περαιτέρω Καταβολής Ασφαλιστήριο. Σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να παρουσιαστούν αποδείξεις ασφαλισιμότητας και με την αποδοχή για επαναφορά, να πληρωθούν όλα τα ασφάλιστρα από την ημερομηνία ακύρωσης ή μετατροπής του συμβολαίου.

Αν επαναφέρω το συμβόλαιό μου σε ισχύ θα έχει την ίδια μορφή που είχε πριν;

Το ασφαλιστικό σας σχέδιο μπορεί να επαναφερθεί σε ισχύ στην ίδια ακριβώς μορφή που ήταν πριν την ακύρωση ή τη μετατροπή του σε ελεύθερο περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων, νοουμένου ότι παρουσιαστεί ικανοποιητική απόδειξη ασφαλισιμότητας και με την αποδοχή για επαναφορά να πληρωθούν όλα τα ασφάλιστρα από την ημερομηνία ακύρωσης ή μετατροπής του συμβολαίου.