Διευθυντική Ομάδα

 

Δρ. Κρητιώτης Ανδρέας Κ., Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής

 

Μοιράνθης Κύπρος, Αναπληρωτής Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής & Γενικός Διευθυντής Διοίκησης

Σιακαλλής Ανδρέας, Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών

Χωματένος Χαράλαμπος, Εσωτερικός Ελεγκτής Ομίλου

 

Ανδρέου Λούκας, Διευθυντής Διαχείρισης Ακινήτων

Βράχας Ξάνθος, Οικονομικός Διευθυντής & Διευθυντής Επενδύσεων

Γεωργίου Γιάννα, Διευθύντρια Υπηρεσίας Συντονισμού Ασφαλιστικών Εργασιών

Δημητριάδης Κώστας, Διευθυντής Τεχνολογίας και Πληροφορικής

Ιακωβίδης Παντελής, Αρχιλογιστής

Νεοφύτου Νεόφυτος, Διευθυντής Νέων Εργασιών & Εκτίμησης Ασφαλιστικών Κινδύνων

Σαββίδης Κούλλης, Διευθυντής Πωλήσεων

Σωφρονίου Στέλιος, Διευθυντής Τμήματος Ατυχημάτων και Υγείας