Πατήστε εδώ για να επισκεφτείτε το My Globe.


Το My Globe είναι μια χρήσιμη πηγή πληροφοριών όπου μπορείτε να δείτε:

  • τα νοσηλευτικά ιδρύματα και τους ιατρούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε στο εξωτερικό

  • τα εμβόλια που πιθανό να χρειάζονται στη χώρα που θα επισκεφτείτε, την πολιτική κατάσταση, τις δημόσιες συγκοινωνίες, το νόμισμα και την κουλτούρα

  • τα αεροδρόμια και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα στη χώρα αυτή

  • οποιεσδήποτε ταξιδιωτικές ή ιατρικές οδηγίες  ή πολιτικές αναταραχές μπορεί να υπάρχουν.