Συστηματική Αποταμίευση & Σταθερότητα

 

Η Ασφάλεια με Συμμετοχή στα Κέρδη σας προσφέρει:

  • τη δυνατότητα συστηματικής αποταμίευσης για τη δημιουργία και συσσώρευση κεφαλαίου χωρίς τα ασφάλιστρα σας να επενδύονται σε εσωτερικά ταμεία αλλά συμμετέχοντας στα κέρδη της Universal Life. 
  • σταθερότητα, αφού στη λήξη του σχεδίου, επιπρόσθετα από το εγγυημένο ασφαλισμένο ποσό, σας καταβάλλονται τα κέρδη που κατανέμονται στο σχέδιο κατά τη διάρκειά του τα οποία, αφότου κατανεμηθούν, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να μειωθούν ή να αποσυρθούν.
  • αυξανόμενη ασφαλιστική κάλυψη

 

Επιπρόσθετα:

  • τα ασφάλιστρά σας φοροαπαλάσσονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός σας
  • μπορείτε να το εξαγοράσετε σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια ανάγκη χωρίς καμία επιβάρυνση μετά την παρέλευση της περιόδου μη-εξαγοράς
  • μπορείτε να προσθέσετε κι άλλα ωφελήματα για να δημιουργήσετε μια ολοκληρωμένη ασφαλιστική λύση.

 

Ελάχιστο Ετήσιο Ασφάλιστρο: €480

 

 

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο Ασφάλεια με Συμμετοχή στα Κέρδη