Σε τι ωφελούμαι από τις αλλαγές επενδυτικής επιλογής;

Κύριο χαρακτηριστικό των επενδυτικών σχεδίων είναι ότι εσείς έχετε τον έλεγχο της επένδυσής σας. Σας παρέχεται επενδυτική ευελιξία έτσι ώστε να μπορείτε να εκμεταλλεύεστε τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Τα ασφαλιστικά επενδυτικά μας προϊόντα είναι συνδεδεμένα με τα τέσσερα Εσωτερικά Επενδυτικά Ταμεία, Universal Growth Fund, Universal Property Fund, Universal Security Fund και Universal Guaranteed Fund, το καθένα από τα οποία διαθέτει τη δική του επενδυτική πολιτική καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα της οικονομίας. Επιπρόσθετα, ένα μεγάλο μέρος των ταμείων επενδύεται σε αγορές του εξωτερικού μειώνοντας έτσι τον επενδυτικό κίνδυνο.

 

Εσείς, μεταβάλλοντας την επενδυτική σας επιλογή, μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά στη διαχείριση των ασφαλίστρων σας, μεταφέροντας μετοχικές μονάδες μεταξύ των τριών επενδυτικών ταμείων ή αλλάζοντας το ποσοστό συμμετοχής σε αυτά, εάν κρίνετε ότι αυτό θα σας προσφέρει καλύτερες προοπτικές απόδοσης μακροπρόθεσμα.

 

Η πραγματική ευκολία στις αλλαγές επενδυτικής επιλογής και η αξιοποίηση από μέρους σας αυτής της δυνατότητας είναι δυο παράγοντες που μπορούν να μετατρέψουν το συμβόλαιό σας σε ένα πολύ ισχυρό επενδυτικό εργαλείο.

Σε ποια σχέδια μπορώ να κάνω αλλαγές επενδυτικής επιλογής ;

Σε όλα τα επενδυτικά σχέδια της Universal Life.

Με ποιον τρόπο θα επικοινωνήσω με τη Universal Life για να κάνω κάποια αλλαγή επενδυτικής επιλογής;

Ο ευκολότερος τρόπος είναι η επικοινωνία με τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή. Ωστόσο, μπορείτε να απευθυνθείτε και σε οποιοδήποτε Υποκατάστημά μας, ή στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών στα Κεντρικά μας Γραφεία στο τηλέφωνο 22882222.

Πότε μπορώ να κάνω αλλαγή επενδυτικής επιλογής;

H διαφοροποίηση στα ποσοστά κατανομής νέων μονάδων στα τέσσερα ταμεία μπορεί να γίνει μέχρι και δύο φορές το χρόνο. Η μεταφορά υφισταμένων μονάδων από το ένα ταμείο στο άλλο μπορεί να γίνει μέχρι και 4 φορές το χρόνο, δεδομένου ότι έχει παρέλθει περίοδος τριών μηνών από την τελευταία μεταφορά.

Με ποιες τιμές θα γίνει η μεταφορά;

Η μεταφορά μονάδων θα πραγματοποιείται με βάση τις τιμές εξαργύρωσης των μονάδων των Επενδυτικών Ταμείων σύμφωνα με την τιμή που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας μας.

Επιβαρύνομαι από τις αλλαγές επενδυτικής επιλογής ;

Οι οποιεσδήποτε αλλαγές στο ποσοστό επένδυσης μεταξύ ταμείων γίνονται δωρεάν ενώ για τις μεταφορές επενδυτικών μονάδων από ένα ταμείο σε άλλο υπάρχει μια μικρή επιβάρυνση €35 η οποία εισπράττεται με την ακύρωση των αντίστοιχων μονάδων.

Θα λάβω ενημερωτικό σημείωμα αλλαγής επενδυτικής επιλογής;

Εκδίδεται και σας αποστέλλεται επιστολή αμέσως μετά την αλλαγή της επενδυτικής επιλογής στην οποία αναγράφεται το νέο ποσοστό επένδυσης. Σε περίπτωση μεταφοράς μονάδων δίδεται ο αριθμός των μονάδων που κατανέμεται στο κάθε Επενδυτικό Ταμείο καθώς και η ημερομηνία που έγινε κάποια αλλαγή ποσοστού σε αυτά ή μεταφορά επενδυτικών μονάδων.